splošne strani

Vrtec Ciciban - Na prvo stran

Zapisniki srečanj šole za starše 2018!

Kdaj popustiti, kdaj vztrajati in kdaj se pogajati? dr. Aleksander Zadel

zapisnik zadel 17. 10. 2018

Kako se otroci naučijo samodiscipline, delovnih navadi in odgovornosti? dr. Aleksander Zadel

zapisnik zadel 6.11.2018

Enota ŽABICE

Ciciban enota ŽabiceNaslov: Vojkova cesta 73, Ljubljana
Vodja enote: Tatjana Matelič
Telefon: 08 205 25 3o
e-mail: tatjana.matelic@guest.arnes.si
Enota je odprta od 6.00 do 17.00.

oddelek RIBA: 08 205 25 32

oddelek RAČKA: 08 205 25 33

oddelek POLŽ: 08 205 25 34

oddelek RAK: 08 205 25 35

oddelek ŽELVA: 08 205 25 36

Enota ima 5 oddelkov, ki so povsem na novo in sodobno zasnovani in sprejmejo 100 otrok. V enoti je razdelilna kuhinja, adaptirano igrišče in večnamenski prostor – telovadnica, opremljena s športnimi rekviziti.

Otroci imajo dovolj možnosti za gibanje, sprostitev in skupno druženje ob raznih prireditvah, tudi v povezovanju z enotama Lenka in Mehurčki, ki sta v neposredni bližini. Vzgojno delo enote poteka po letnih delovnih načrtih oddelkov, ki so oblikovani glede na starost in sposobnosti otrok.

Otrokove pomembne življenjske dejavnosti so usmerjene k igri, s katero na lasten način uresničujejo svoje potrebe po sodelovanju v življenju vrtca.

V enoti potekajo obogatitvene dejavnosti in projekti, ki jih vodijo strokovne delavke vrtca.

Strokovni delavci enote pripravljajo prijetna in uspešna srečanja z otroki in starši.

Kako do nas – Google maps