splošne strani

Vrtec Ciciban - Na prvo stran

Vabilo na srečanja šole za starše z dr. Aleksandrom Zadelom!

Enota ŽABICE

Ciciban enota ŽabiceNaslov: Vojkova cesta 73, Ljubljana
Vodja enote: Tatjana Matelič
Telefon: 08 205 25 3o
e-mail: tatjana.matelic@guest.arnes.si
Enota je odprta od 6.00 do 17.00.

oddelek RIBA: 08 205 25 32

oddelek RAČKA: 08 205 25 33

oddelek POLŽ: 08 205 25 34

oddelek RAK: 08 205 25 35

oddelek ŽELVA: 08 205 25 36

Enota ima 5 oddelkov, ki so povsem na novo in sodobno zasnovani in sprejmejo 100 otrok. V enoti je razdelilna kuhinja, adaptirano igrišče in večnamenski prostor – telovadnica, opremljena s športnimi rekviziti.

Otroci imajo dovolj možnosti za gibanje, sprostitev in skupno druženje ob raznih prireditvah, tudi v povezovanju z enotama Lenka in Mehurčki, ki sta v neposredni bližini. Vzgojno delo enote poteka po letnih delovnih načrtih oddelkov, ki so oblikovani glede na starost in sposobnosti otrok.

Otrokove pomembne življenjske dejavnosti so usmerjene k igri, s katero na lasten način uresničujejo svoje potrebe po sodelovanju v življenju vrtca.

V enoti potekajo obogatitvene dejavnosti in projekti, ki jih vodijo strokovne delavke vrtca.

Strokovni delavci enote pripravljajo prijetna in uspešna srečanja z otroki in starši.

Kako do nas – Google maps