splošne strani

Vrtec Ciciban - Na prvo stran

VARSTVO OTROK NA DOMU – Navodila in izjava za starše in prostovoljce

Navodila za starše in prostovoljce_OPVI IZJAVA – zakoniti zastopnik-prostovoljec preberi več...

NOVO OBVESTILO – SPREJEM VPISNIH VLOG ZA Š.L. 2020/21

Spoštovani starši, obveščamo vas, da  bo vpis predšolskih otrok v javne vrtce za šolsko leto 2020/2021 trajal do ponedeljka, 16. 3. 2020. V vrtce ni dovoljeno osebno prinesti vloge ali kakršnekoli dokumentacije, temveč starši le-to skenirano oddajte v vrtec prve izbire preko elektronske pošte na e- naslov: vrtec.ciciban@guest.arnes.si ali jo pošljete kot priporočeno  pošiljko na pošto najkasneje 16. 3....preberi več...

NUJNO OBVESTILO ZA STARŠE, 13. 3. 2020

Spoštovani starši, skladno z napovedjo vlade RS, se zaradi razglasitve epidemije izbruha koronavirusa v RS s ponedeljkom, 16. marca do 30. marca 2020 zapirajo oz. prenehamo opravljati dejavnost vsi vrtci (javni in zasebni). Na nivoju občin bodo dovoljene izjeme oz. NUJNO VARSTVO OTROK le za otroke, katerih starši bodo nujno potrebovali varstvo, ker so dolžni še naprej opravljati svoje delo (gasilci, redarji, policisti,...preberi več...

Podatki o vrtcu

Ime vrtca: Vrtec CICIBAN, Sedež vrtca: Šarhova ulica 29, Ljubljana. Z odlokom Mestne občine Ljubljana je bil ustanovljen javni vzgojnoizobraževalni zavod za predšolsko vzgojo Vrtec Ciciban. V našem vrtcu se izvaja dnevni program za predšolske otroke v šestih enotah na šestih lokacijah: Enota ČEBELICA, Šarhova ulica 29, Enota AJDA, Ulica prvoborcev 16, Enota LENKA, Baragova ulica 11, Enota ŽABICE, Vojkova...preberi več...

Ciciban enota Mehurcki

Cilji programov

Otrokom omogočamo doživljanje sveta s čustvenega, intuitivnega, socialnega in spoznavnega vidika. Skrbimo za uravnoteženo bogato ponudbo dejavnosti z upoštevanjem individualnih razlik v razvoju. Vzgojno delo gradimo na otrokovih zmožnostih, pridobivanju novih doživetij, izkušenj, spoznanj in otrokom postavljamo smiselne zahteve, ki omogočajo aktivno učenje. Otrokom razvijamo pripadnost socialni skupini, omogočamo...preberi več...

ciciban enota Lenka

Programi, ki jih izvajamo

Dnevne programe, ki trajajo za vsakega otroka od 6 do 9 ur, izvajamo v dopoldanskem času. Obsegajo vzgojo, varstvo in prehrano otrok. Podlaga za financiranje je cena programa, ki se določi na podlagi metodologije po Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcu. Dnevni programi so: program za otroke I. starostnega obdobja (otroci v starosti od 1 do 3 let), program za otroke II. starostnega obdobja (otroci v starosti...preberi več...

Ciciban enota Žabice

Spoštovani starši

Vrtec je pomemben dejavnik socializacije otrok in njegova vzgojna naloga je za prva leta otrokovega življenja izjemnega pomena. Zavedamo se, da je osnovni pogoj za uspešen razvoj otroka dobro počutje v vrtcu in doma, zato želimo vsakemu otroku nuditi varno, spodbudno učno okolje za njegov razvoj in učenje. S strokovno odgovornim delom bomo sprejemali različnost. Skozi igralne vsebine bodo otroci pridobivali izkušnje...preberi več...

Vrtec Ciciban

enote vrtca