splošne strani

Vrtec Ciciban - Na prvo stran

Zapisnik prvega srečanja šole za starše 17.10.2018!

Kdaj popustiti, kdaj vztrajati in kdaj se pogajati? dr. Aleksander Zadel

zapisnik zadel 17. 10. 2018

Informacija staršem o ponovljenem srečanju z dr. Aleksandrom Zadelom!

Spoštovani starši!

zaradi velikega zanimanja za srečanje na temo: Kako se otroci naučijo samodiscipline, odgovornosti in delovnih navad, s predavateljem dr. Aleksandrom Zadelom, smo dogovorjeni za nov termin v torek 15.1.2019. Za termin je že prijavljenih 107 udeležencev. Vse prijavljene bomo teden pred srečanjem obvestili po elektronski pošti, da potrdijo svojo prisotnost. Vsi naknadno prijavljeni bodo na čakalni listi in jih bomo obvestili v primeru odpovedi.

Veseli nas vaš interes!

 

 

 

Enota MEHURČKI

Ciciban enota MehurckiNaslov: Reboljeva 18, 1000 Ljubljana
Vodja enote: Mojca Žagar
Telefon: 01 534 27 25
e-mail: mojca.zagar1@guest.arnes.si
Enota je odprta od 5.30 do 17.00.

Enota ima 8 oddelkov, v katere je lahko vključenih 120 otrok.

V enoti je razdelilna kuhinja, prijetno igrišče in telovadnica, opremljena z igrali. Otroci imajo dovolj možnosti za gibanje, sprostitev in skupno druženje ob različnih prireditvah. Vzgojno delo enote poteka po letnih delovnih načrtih oddelkov, ki so oblikovani glede na starost vključenih otrok in vključujejo tudi skupne aktivnosti oddelkov.

V enoti uspešno potekajo obogatitvene dejavnosti, ki jih vodijo vzgojiteljice. Življenje v vrtcu bogatijo kuharska delavnica, gibalno-plesne urice, sprostitvena delavnica, naravoslovni in pravljični kotički. Vsako šolsko leto se porajajo nove, drugačne aktivnosti. V enoti lepo poteka tudi projektno delo, v katerega se vključujejo tudi starši. Ob zaključku projektov nastajajo pestre razstave, v katerih se odraža ustvarjalnost otrok in strokovnih delavk. Kolektiv upošteva želje posameznikov, do otrok imajo strokovne delavke kvaliteten individualni pristop.

Eden izmed 8 oddelkov je oddelek za otroke s posebnimi potrebami, ki bogati življenje v enoti in prispeva k sožitju in sprejemanju drugačnosti.

Strokovni delavci enote vsako leto pripravijo več prijetnih in uspešnih srečanj z otroki in starši.

Kako do nas – Google maps