splošne strani

Vrtec Ciciban - Na prvo stran

Zapisniki šole za starše v letu 2021

1.Srečanje, 3. 2. 2021, izvajalec programa Zavestno starševstvo Zveze prijateljev mladine: predavatelj gospod Sašo Kronegger.

spodbujanje radovednosti in ustvarjalnosti

2. srečanje, 3. 3. 2021, predavateljica gospa Ksenja Kos.

razvoj samoregulacije pri otroku

3. srečanje, 14. 4. 2021, predavateljica gospa Barbara Brinovec Pribakovič (izvajalka Familylab).

kako govoriti z otrokom, da me bo slišal

 

Prehod iz vrtca v šolo

Spoštovani starši,

pripravili smo nekaj informacij, ki so vam lahko v pomoč v obdobju vpisa vaših otrok v prvi razred.

Prehod iz vrtca v šolo

Za vsa vprašanja se lahko obrnete na vzgojiteljico vašega otroka ali na svetovalni delavki vrtca.

Svetovalna služba

Vabilo na srečanja šole za starše v letu 2021!

Spoštovani starši,

v letu 2021 je predvidenih sedem srečanj šole za starše: 3. 2., 3. 3., 14. 4. in 19. 5. 2021 ter termini 22. 9., 13. 10. in 10. 11. 2021.

Na srečanje se je potrebno predhodno prijaviti na e-naslov pavlina.zirer@guest.arnes.si

Vabljeni!

vabilo na ŠOLO ZA STARŠE 21

Enota MEHURČKI

Ciciban enota MehurckiNaslov: Reboljeva 18, 1000 Ljubljana
Vodja enote: Tatjana Matelič
Telefon: 08 2010 486
e-mail: tatjana.matelic@guest.arnes.si
Enota je odprta od 5.30 do 17.00.

Enota ima 8 oddelkov, v katere je lahko vključenih 120 otrok.

V enoti je razdelilna kuhinja, prijetno igrišče in telovadnica, opremljena z igrali. Otroci imajo dovolj možnosti za gibanje, sprostitev in skupno druženje ob različnih prireditvah. Vzgojno delo enote poteka po letnih delovnih načrtih oddelkov, ki so oblikovani glede na starost vključenih otrok in vključujejo tudi skupne aktivnosti oddelkov.

V enoti uspešno potekajo obogatitvene dejavnosti, ki jih vodijo vzgojiteljice. Življenje v vrtcu bogatijo kuharska delavnica, gibalno-plesne urice, sprostitvena delavnica, naravoslovni in pravljični kotički. Vsako šolsko leto se porajajo nove, drugačne aktivnosti. V enoti lepo poteka tudi projektno delo, v katerega se vključujejo tudi starši. Ob zaključku projektov nastajajo pestre razstave, v katerih se odraža ustvarjalnost otrok in strokovnih delavk. Kolektiv upošteva želje posameznikov, do otrok imajo strokovne delavke kvaliteten individualni pristop.

Eden izmed 8 oddelkov je oddelek za otroke s posebnimi potrebami, ki bogati življenje v enoti in prispeva k sožitju in sprejemanju drugačnosti.

Strokovni delavci enote vsako leto pripravijo več prijetnih in uspešnih srečanj z otroki in starši.

Kako do nas – Google maps