splošne strani

Vrtec Ciciban - Na prvo stran

prehrana in zdravje v vrtcu

prehrana in zdravje

 

PREHRANA V VRTCU

 

 

Prehranjevalne navade se pričnejo razvijati že v otroški dobi. Poleg družinskega okolja je pomembno tudi okolje, kjer se otroci vključujejo v organizirano varstvo.

Zdrava in uravnotežena prehrana otrok je eden glavnih varovalnih dejavnikov zdravja, saj v fazi rasti in razvoja energijska in hranilna vrednost živil nista samo energija za vsakdanje delo, ampak tudi nujno potrebna energija in gradivo za rast in razvoj telesa. Primerna prehrana krepi zdravje, preprečuje pojav akutnih in kroničnih bolezni v otroški dobi ter zmanjšuje nevarnost pojava kroničnih nalezljivih bolezni v odrasli ali poznejši dobi.

V vrtcu se trudimo, da bi otrokom zagotovili zdravo, varno, pestro in uravnoteženo prehrano. Če pri načrtovanju prehrane uporabimo prehransko piramido za kombinacijo živil v dnevni obrok, smo na najboljši poti, da otroka usmerimo v zdrave prehranjevalne navade. Prehranjevalne navade pridobljene v otroštvu, se prenašajo tudi na kasnejše življenje.

Pri načrtovanju prehrane upoštevamo veljavne standarde in normative za prehrano predšolskih otrok.

V kuhinjah izvajamo interni nadzor po sistemu HACCP.

Zavedamo se, da ne zadostuje, da smo otrokom pri zdravem in kulturnem prehranjevanju samo učitelji, moramo jim biti tudi dober zgled.

 

 

 

ZDRAVJE V VRTCU

 

Skrb za zdravje otrok v vrtcu se prepleta skozi vsa področja dela in so del načina življenja in dela v vrtcu. Med najpomembnejše preventivne ukrepe v vrtcu v smislu ohranjanja in krepitve zdravja prištevamo: skrb za ustrezno higieno in preprečevanje okužb, preprečevanje poškodb, zagotavljanje kakovostne prehrane in pravilnega odnosa do prehranjevanja, vzpodbujanje telesnih dejavnosti ter skrb za otroke s kroničnimi boleznimi in otroke s posebnimi potrebami.

 

Dolžnost vsakogar izmed nas je, da skrbi za svoje zdravje. Otrokom pa moramo to odgovornost privzgojiti že v zgodnjem otroštvu, za kar pa jim moramo biti dober vzgled.

 

 

Organizator prehrane in ZHR:

Jasna Šendlinger Geršak