splošne strani

Vrtec Ciciban - Na prvo stran

Zapisniki srečanj šole za starše 2018!

Kdaj popustiti, kdaj vztrajati in kdaj se pogajati? dr. Aleksander Zadel

zapisnik zadel 17. 10. 2018

Kako se otroci naučijo samodiscipline, delovnih navadi in odgovornosti? dr. Aleksander Zadel

zapisnik zadel 6.11.2018

Enota AJDA

Ciciban enota AjdaNaslov: Ulica prvoborcev 16, Ljubljana
Vodja enote: Ana Bulc
Telefonska številka pisarne: 01 3206 111
e-mail: ana.bulc@guest.arnes.si
Telefonska številka enote: 01 3206 110
Enota je odprta od 5.30 do 17.00

Enota Ajda lahko vključi v 13 oddelkov vsako leto približno 240 otrok.
Enota ima lepo igrišče, večnamenski prostor, ki se uporablja za prireditve, obogatitvene dejavnosti in telovadbo, ter lastno kuhinjo in pralnico.

Vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic pa tudi drugi delavci si prizadevajo, da bi se otroci počutili prijetno in zadovoljno, da bi vsak dan doživeli kaj lepega, veselega. Za vsako šolsko leto pripravimo vsebinsko bogat letni plan enote. Načrtujemo izlete, kulturne dejavnosti, srečanja s starši in drugo. Iz nenehnih iskanj in pobud v enoti vsako šolsko leto nastajajo pestre obogatitvene dejavnosti, v katerih se s svojimi spretnostmi in sposobnostmi lahko izkaže prav vsak otrok.
Otroci si pridobivajo veliko različnih izkušenj z nastopanjem, druženji z vrstniki, starši in zaposlenimi v vrtcu.

V enoti nastajajo vedno znova novi projekti, ki dokazujejo življenjskost vzgojnega dela; ob njih nastajajo domiselni izdelki otrok in razni razstavni plakati kot rezultat metode aktivnega učenja. Tradicija v enoti Ajda sta decembrski praznični sejem in junijske športne igre. Strokovne delavke otroke razveseljujejo tudi z različnimi predstavami.

Telefonske številke oddelkov:

Oddelek VIJOLICA: 01 3206 113
Oddelki SONČNICA, SPOMINČICA, CIKLAMA: 01 3206 114
Oddelka DETELJA, NARCISA: 01 3206 115
Oddelki TUPLIPAN, VRTNICA, MAK: 01 3206 116
Oddelka ZVONČEK, REGRAT: 01 3206 117
Oddelka MARJETICA, TROBENTICA: 01 3206 118

Tel.številka kuhinje: 01 3206 112

Kako do nas – Google maps