splošne strani

Vrtec Ciciban - Na prvo stran

Izpis otroka

18.10.2012 | Objavil(a): Pavla

Starši lahko otroka izpišete iz vrtca in prekinete pogodbo z vrtcem kadarkoli.

Izpis iz vrtca uredite starši najkasneje 15 dni pred zadnjim dnem prisotnosti otroka v vrtcu.

Izpolnite priložen obrazec odjavnica in ga prinesite osebno ali posredujte po elektronski pošti na e-naslov: obrazci@vrtec-ciciban.si

OPOZORILO STARŠEM! Vsako spremembo so starši dolžni javiti na CSD v roku 8 dni od nastanka. Posebno pozorni naj bodo pri sporočanju, kadar izpisujejo starejšega otroka, mlajši pa ostaja v vrtcu in kadar gre za premik otroka v drug vrtec.

Vrtec prekine pogodbo in izpiše otroka z 31. 8. tistega leta, v katerem otrok napolni 6 let starosti.

V kolikor se predvideva, da bo imel otrok odložitev šolanja, starši svojo odločitev sporočite pomočnici ravnateljice Tatjani Matelič ali svetovalnima delavkama, najkasneje do konca aprila tistega leta, ko otrok napolni 6 let starosti.

Ob prejemu sklepa komisije za sprejem otrok v osnovno šolo, starši obvezno posredujete na upravo vrtca kopijo dokumenta o odložitvi šolanja.

——-

Izpis otroka ali rezervacijo poleg osebnega urejanja na upravi, Šarhova ulica 29, lahko uredite tudi po elektronski pošti na naslovu:

obrazci@vrtec-ciciban.si

Vedno pričakujte odgovor v pisni obliki. V kolikor odgovora po ne prejmete, pokličite na upravo in to sporočite.