splošne strani

Vrtec Ciciban - Na prvo stran

Obogatitvene dejavnosti

PORAJAJOČA SE PISMENOST – celoletni nadaljevalni projekt vrtca, v vseh oddelkih. Sodelovanje z ZRSŠ.
BRALNA ZNAČKA – sodelovanje z Mestno knjižnico Ljubljana, starejši oddelki.
ZELENI NAHRBTNIK – sodelovanje z Mestno zvezo prijateljev mladine, okoljevarstveni projekt, starejši oddelki vrtca.
CICIUHEC – sodelovanje z Mestno knjižnico Ljubljana, od 3-5 let.
MALI SONČEK – sodelovanje z Zavodom za šport RS, gibalni/športni program, od 2. leta dalje.