splošne strani

Vrtec Ciciban - Na prvo stran

Dodatne nadstandardne dejavnosti v vrtcu Ciciban

(zunanji izvajalci, plačljive dejavnosti)

1. SMUKAČ VRISKAČ

Na lokaciji Pokljuka (Sofinancira MOL). Namenjeno 5 – 6 letnim otrokom, rojenim v letu 2014. V treh terminih: 2.12. do 6.12.2019, 16.12. do 20.12.2019 in 3.2. do 7.2.20120.

2. ŠKRATKI MOJI PRIJATELJI

Na lokaciji Gozd Martuljek, namenjeno 4 – 5 letnim otrokom, rojenim v letu 2015. Predvidoma v mesecu aprilu 2020.

3.   GUSAR

Na lokaciji Savudrija. Namenjeno 5 – 6 letnim otrokom, rojenim v letu 2014. Predvidoma v juniju 2020.