splošne strani

Vrtec Ciciban - Na prvo stran

Dodatne nadstandardne dejavnosti v vrtcu Ciciban

(zunanji izvajalci, plačljive dejavnosti)

1. SMUKAČ VRISKAČ

Na lokaciji Pokljuka (Sofinancira MOL). Namenjeno 5 – 6 letnim otrokom, rojenim v letu 2011. V treh terminih: 23.1. do 27.1.2017, 30.1. do 3.2.2017 in 6. do 10.2.2017.

2. ŠKRATKI MOJI PRIJATELJI

Na lokaciji Gozd Martuljek, namenjeno 4 – 5 letnim otrokom, rojenim v letu 2012. V treh terminih: 12. 4. do 14.4.2017, 19. 4. do 21. 4. 2017, 24. 4. do 26. 4. 2017.

3.   GUSAR

Na lokaciji Savudrija. Namenjeno 5 – 6 letnim otrokom, rojenim v letu 2011. Predvidoma v juniju 2017.