splošne strani

Vrtec Ciciban - Na prvo stran

II. starostno obdobje (oddelki od 3 do 6 let)

ČASDEJAVNOST
5.30 (6.00) - 7.30dežurstvo, vključevanje otrok v igro
8.30zajtrk
7.30 - 15.30načrtovane in spontane, skupinske in individualne dejavnosti na različnih področjih, v igralnici in na prostem,
ter počitek otrok
12.30kosilo
14.30malica
od 15.30 do 17.00 (17.30)dežurstvo, dejavnosti v igralnici in na prostem

Dnevni red je prilagojen poslovnemu času posamezne enote. Čas obrokov se lahko postopno prilagaja glede na starost otrok.

PRI URESNIČEVANJU DNEVNEGA REDA UPOŠTEVAMO CILJE IN NAČELA KURIKULUMA ZA VRTCE.

I. starostno obdobje (oddelki do 3 let)

ČASDEJAVNOST
5.30 (6.00) - 7.30dežurstvo, vključevanje otrok v igro
8.30zajtrk
7.30 - 15.30načrtovane in spontane, skupinske in individualne dejavnosti na različnih področjih, v igralnici in na prostem,
ter počitek otrok
12.00kosilo
14.30malica
od 15.30 do 17.00 (17.30)dežurstvo, dejavnosti v igralnici in na prostem