splošne strani

Vrtec Ciciban - Na prvo stran

Organiziranost vrtca

Uprava vrtca: Šarhova ulica 29, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 563 63 40
Fax: 01 563 63 48
e-mail: vrtec.ciciban@guest.arnes.si
Spletna stran vrtca: http://vrtec-ciciban.si

RAVNATELJICAANA BULC
Telefon: 01 563 63 55
e-mail: ana.bulc@guest.arnes.si
POMOČNICE RAVNATELJICETATJANA MATELIČ
Telefon: 01 534 55 87
e-mail: tatjana.matelic@guest.arnes.si

MOJCA ŽAGAR
Telefon: 01 320 61 11
e-mail: mojca.zagar1@guest.arnes.si

SAŠA LIKAR
Telefon: 01 563 63 43
e-mail: sasa.likar@guest.arnes.si

Nadomeščanje:
NINA ZRIMŠEK
Telefon: 01 563 63 43
e-mail: nina.zrimsek2@guest.arnes.si
RAČUNOVODSTVOEVA GRAH ROBLEK (oskrbnine)
Telefon: 01 563 63 42
e-mai: eva.grah-roblek@guest.arnes.si
TAJNIŠTVO

Uradne ure: 7.00 do 15.00
SABINA TULJKOVIĆ
Telefon: 01 563 63 40
e-mail: sabina.tuljkovic@guest.arnes.si

HELENA NOVAK
Telefon: 01 563 63 44
e-mail: helena.novak2@guest.arnes.si
SVETOVALNI DELAVKI
(sedež v enoti Pastirčki)
Uradne ure: vsak dan od 7.00 do 15.00
PAVLINA ZIRER
Telefon: 01 534 13 69, GSM: 041 726 923
e-mail: pavlina.zirer@guest.arnes.si

ESMIRA BEHRIČ
Telefon: 01 534 13 69, GSM: 051 618 628
e-mail: esmira.behric@guest.arnes.si
ORGANIZATORKA PREHRANE IN
ZDRAVSTVENO-HIGIENSKEGA REŽIMA
JASNA ŠENDLINGER GERŠAK
Telefon: 01 563 63 49
e-mail: jasna.sendlinger@guest.arnes.si
IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI, PROF. DEFEKTOLOGIJE.MOJCA PRAPROTNIK
Telefon: 01 534 27 25
e-mail: mojca.praprotnik@guest.arnes.si
IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI, MAG. PROF. INKLUZIVNE PEDAGOGIKETAMARA VODLAN MIHELIČ
e-mail: tamaravodlanmihelic@gmail.com


Ogled povečanega zemljevida