splošne strani

Vrtec Ciciban - Na prvo stran

PRVO srečanje šole za starše v šolskem letu 2017/18: 28.9.2017

30.08.2017 | Objavil(a): Pavla

Prvo srečanje šole za starše z mag. Darjo B. Vesel, je potekalo v prijetnem vzdušju s 44 udeleženci, ki so ob zaključku srečanja imeli veliko vprašanj in so bili pripravljeni izmenjati nekaj svojih izkušenj.

Nekaj iztočnic s srečanja: Ko govorimo o mejah pogosto mešamo pravila, dogovore in meje. Starši radi rečemo otroku, da smo se z njim nekaj dogovorili ali smo se res. Razmislimo o tem, kaj je dogovor (dogovor je pogodba med dvema osebama, s katerim se oba strinjata). Šele po sedmem letu je predvidoma čas za dogovore. Prej so dogovori v okviru pravil, ki jih postavljamo starši (primeren čas je nad 2,5 let otrokove starosti). Smiselno je, da je pravil malo, vendar smo pri njih dosledni in jasni. Npr. pravilo: vsak doma nekaj naredi v gospodinjstvu. Otroci, ki doma opravljajo gospodinjska opravila, kažejo visoko stopnjo uspešnosti v življenju in so bolje pripravljeni na samostojen učni proces v šoli. Ob tem se učijo odgovornosti in vztrajnosti. Pomembno je vedeti, kaj otrok zmore dojeti, razumeti, ko od njega nekaj pričakujemo. Prva stopnja, da nas bodo otroci vzeli resno je, da razumejo, kaj od njih hočemo. Modrost vzgoje je vedeti, kaj so moje meje, do kod grem, kdaj ne zmorem več. Zgled je edina vzgojna metoda, ki deluje vedno pri vseh otrocih. Otroci, ki znajo poskrbeti za svoje meje, se znajo bolje postaviti zase.

prvo srečanje šole za starše 28-9-2017

Link do kratke vsebine srečanja:

Kako postavim mejo, da me otrok vzame resno? (Darja B. Vesel)