splošne strani

Vrtec Ciciban - Na prvo stran

Tretje srečanje šole za starše, 30.11.2017: Nemirni in občutljivi otroci, Darja Barborič Vesel

17.01.2018 | Objavil(a): Pavla

Predavanje je obiskalo 17 udeležencev, prijetna klima, veliko izmenjave izkušenj in vprašanj.

 

O senzorno občutljivih otrocih. Opažamo otroke, ki se v skupini ne znajdejo, ker jih vse zmoti ali jih nekaj zmoti. Porast občutljivosti je najverjetneje posledica:

*zmožnosti medicine, pred več desetletji veliko več otrok ne bi preživelo. Ta skupina otrok se iz leta v leto povečuje.

*zaradi porasta senzornih motilcev. Evolucijsko dojenček ni narejen zato, da bi televizija delovala ob njem cel dan. Motilci so družbena realnost.

50 let nazaj se nihče ni pogovarjal o spanju pri lučki. Nevrološki aparat je ob svetlobi preobremenjen. Senzorni sistem potrebuje spanje pri temi. Spanje je učenje.

Hranjenje, evolucijsko gledano otroci kar naprej nekaj malega jedo “pikajo”, ne 3-5 obrokov.

Otroci nas bolj čutijo kot poslušajo.

Pri 9-10 letu so težave pri gibanju, plezanju, če so bili v zgodnjem obdobju prezaščiteni (jim niso bile omogočene pomembne izkušnje).

Čustveno občutljivi otroci (doživljanje, čustvovanje, reagiranje). Potrebno jih je resno jemati. Otrok res čuti, kar občuti (čeprav je lahko dejanje samo nepomembno). Nerazvit sistem regulacije emocij otroka vrže v situacije, ki so zanj travmatične. Učenje regulacije emocij je cel projekt.

Kako si se počutil, ko si prej “ven padel”?  Otroke socializiramo v skupini, v kateri smo mi referenca, tisti, ki rečemo: “jaz ti ne dovolim določenega vedenja”. Če otrok tepe mamico “Nehaj, tega ne dovolim!”

“Verjamem, da ti je zdaj težko, ko se boš umiril, greva ven”, to je stvar naravnanosti, da lahko kot starš živim z otrokovo emocijo. Pri 5-6 letih se začnemo pogovarjati, kaj pa lahko drugič narediš, ko si jezen.

Večina očetov porabi manj besed, manj si dajo opravka z emocionalnim stanjem.

Kako si se počutil? Otrok natančno opiše, če odrasli sami opisujemo svoje doživljanje in čustvovanje. Če to v družini in bližnjem okolju, kjer je prisoten otrok izpostavljamo, se to otroci hitro naučijo.

Nemirni in občutljivi otroci (Tina Bregant)