splošne strani

Vrtec Ciciban - Na prvo stran

OBVESTILO – PLAČILNI ROKI OSKRBNIN, 6.11.2020

07.11.2020 | Objavil(a): Sabina

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. oktobra 2020 razglasil Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) v katerem so sprejeli, da ne glede na 82. člen ZIUZEOP se plačilni rok 60 dni ne uporabi v primeru, ko dolžnik ni gospodarski subjekt iz prvega odstavka 6. člena ZPreZP-1.

Iz tega sledi, da za vrtce, šole in zavode ne velja več 60 dnevni plačilni rok, kadar je dolžnik fizična oseba.

Želimo vas opozoriti, da je plačilni rok oskrbnine za mesec oktober in avgust 18. 11. 2020, za meseca september in november pa 18. 12. 2020.

Uprava Vrtca Ciciban