splošne strani

Vrtec Ciciban - Na prvo stran

Svetovalna služba

18.10.2012 | Objavil(a): Pavla

Svetovalni delavki Pavla Banjanac in Esmira Behrić imata sedež v enoti Pastirčki, Glinškova ploščad 11a.

Elektronski naslov: pavla.banjanac@guest.arnes.si in esmira.behric@guest.arnes.si

 

Obisk oz. pogovor najavite s klicem na telefon: 01 534 13 69 ali mobilno številko.

Pavla Banjanac je dosegljiva na mobilni številki 041 726 923.

Esmira Behrić je dosegljiva na mobilni številki 051 618 628.

 

Starši se lahko z njima posvetujete ob vključitvi otroka v vrtec, ob vstopu v šolo ali razmišljanju o odložitvi šolanju, ob spremembah, ki jih na svoji poti srečuje družina: rojstvo sorojenca, selitev, ločitev, smrt v družini, odvisnost…

S svetovalnima delavkama lahko sodelujete starši v pogovoru in pri iskanju rešitev različnih posebnosti, ki jih opazite pri svojem otroku: hranjenje, spanje, močenje postelje, nemir, strah, neprimerno vedenje in drugo.

Na svetovalni delavki se lahko obrnete po pomoč tudi, če potrebujete pomoč pri otroku s posebnostmi v razvoju ter nadarjenemu otroku.

Svetovalni delavki sta tudi koordinatorici šole za starše, zato ju boste srečevali na srečanjih šole za starše. (Glej šola za starše).

Sodelujeta s strokovnimi delavkami na oddelkih, kamor je vključen vaš otrok, zato se boste z njima seznanili tudi na individualnih ali skupinskih pogovorih na oddelku, v kolikor se v skupini pojavi interes za pogovor ob izbrani vsebini.

Svetovanje je namenjeno vsem staršem!

 

Vabljeni ob različnih priložnostih na pogovor ali srečanje!

svetovalni delavki Pavla Banjanac in Esmira Behrić