splošne strani

Vrtec Ciciban - Na prvo stran

Zapisniki šole za starše v letu 2021

1.Srečanje, 3. 2. 2021, izvajalec programa Zavestno starševstvo Zveze prijateljev mladine: g. Sašo Kronegger:

zapisnik 3. 2. spodbujanje radovednosti in ustvarjalnosti1

2. srečanje, 3.3.2021, predavateljica ga. Ksenja Kos.

razvoj samoregulacije pri otroku_ksenja kos

 

Plačilo vrtca v času od 26.1.-29.1.2021

Spoštovani starši,

 

obveščamo vas, da smo s strani MIZŠ prejeli okrožnico v kateri pojasnjujejo, da so z dnem odprtja vseh vrtcev, storitve vrtca za starše plačljive. To pomeni, da v času od 26. 1. 2021 do 29. 1. 2021, starši na območju rdečih regij niso oproščeni plačila, tudi, če otrok ni obiskoval vrtca, saj za to ni pravne podlage, razen v primeru odrejene karantene otroku.

 

V kolikor je otrok odsoten zaradi karantene, so starši oproščeni plačila na podlagi 102. člena PKP5-ZZUOOP, z ustreznim potrdilom. V primeru, da bi vrtec moral zapreti oddelek ali enoto zaradi okužb z virusom SARS-CoV-2, so starši prav tako oproščeni plačila po 128. členu ZIUOPDVE, za tiste otroke, ki so bili v tem času prisotni. Evidenco o zaprtju oddelkov in oproščenega plačila upravičenih otrok vodi vrtec.

 

Vse starše prosimo, da nam najkasneje do 9. 2. 2021, posredujete odločbo o odrejeni karanteni za otroka, s strani Ministrstva za zdravje oziroma prejeto potrdilo o karanteni na domu zaradi visoko tveganega stika z osebo, okuženo z virusom SARS-CoV-2 s strani NIJZ, ki je bila v času od 26.1. – 29.1.2021, na e-naslov: obrazci@vrtec-ciciban.si. Na podlagi tega bo za te dni upoštevana upravičenost do oproščenega plačila.

 

 

Lep pozdrav

 

Uprava vrtca Ciciban

 

Okrožnica MIZŠ_Plačilo_vrtca od 26-1 do 29-1-2021

Dopis za starše – Sekcija za primarno pediatrijo, 1. 2. 2021

OBVESTILO – Delovanje vrtca po 1. 2. 2021

Spoštovani starši,

glede na okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport vas obveščam, da bo Vrtec Ciciban po 1. 2. 2021, še naprej deloval v polnem obsegu in po priporočilih NIJZ.

Okrožnica tudi določa oprostitev plačila staršem, ki otrok v vrtec ne boste pripeljali, le za vrtce v »črnih« regijah.

Obveščam tudi vse starše naše Enote Ajda, da predvidevam sprejem otrok v prenovljen objekt 9. 2. 2021. Vsi se že veselimo tega dne!

Seveda veljajo še vedno vsa varnostna priporočila o obveznem nošenju mask, ohranjanju razdalje in razkuževanju rok. V vrtec smejo le zdravi otroci!

V želji, da ostanemo vsi zdravi, v zdravem okolju in da kmalu premagamo »virusne« težave,

 

Vas lepo pozdravljam

Ana Bulc

Ravnateljica

Obvestilo – Sprejem vpisnih vlog v Vrtcu Ciciban za šolsko leto 2021/2022

Spoštovani starši!

Vpisne vloge za vpis v Vrtec Ciciban za šolsko leto 2021/2022 lahko posredujete s priporočeno pošiljko na naslov: VRTEC CICIBAN, Šarhova ulica 29, 1000 Ljubljana, s pripisom »Vloga za vpis v vrtec za š.l. 2021/2022« ali po elektronski pošti na naslov: vrtec.ciciban@guest.arnes.si , in sicer v času od 1. do 15. marca 2021.

Starši imate na voljo tudi obrazec, ki omogoča neposredno vnašanje podatkov, katerega po vnosu natisnete in lastnoročno podpišete (oz. z elektronskim podpisom).

V kolikor je otrok že vključen v vrtec staršem ni potrebno ponovno oddati vloge za vpis za novo šolsko leto.

Za kakršne koli dodatne informacije nas lahko pokličete tudi na telefon 01 563 63 40 (ga. Sabina Tuljković) ali 01 563 63 43 (ga. Nina Zrimšek) ali pišete na vrtec.ciciban@guest.arnes.si.

 

Zahvaljujemo se vam za zaupanje in vas vabimo k vpisu

 

Uprava vrtca

 

Obvestilo o vpisu predšolskih otrok v javne vrtce za šolsko leto 2021-2022

Obrazec – Vloga za vpis otroka v vrtec za šolsko leto 2021-2022

Obrazec za neposredno vnašanje – Vloga za vpis otroka v vrtec za šolsko leto 2021-2022

OBVESTILO – Ponovno odprtje vrtca

Spoštovani,

v torek, 26. 1. 2021, se po odloku vlade zopet odpiramo vrtci za vse otroke.

S tem dnem bodo odprte vse naše enote, razen enote Ajda, ki pa je tudi že v zaključni fazi prenove in upam, da bo sprejela otroke v začetku februarja. Do takrat bodo otroci v nadomestnih oddelkih, kjer so bili pred zaprtjem vrtca.

Odprti bodo vsi oddelki vrtca v času od 7 ure zjutraj, do 16 ure popoldne. Otroci bodo ves dan v tako imenovanem »mehurčku« z dvema strokovnima delavkama. Kdor potrebuje nujno varstvo pred to uro in pozno popoldne, naj to javi vzgojiteljici na oddelčni elektronski naslov. Prosim tudi, da vzgojiteljici napoveste namero o  svojem prihodu, da bomo lažje organizirali delo in prehrano za vaše otroke.

Vse prosim, da v vrtec pripeljete le zdrave otroke in upoštevate vse varnostne zaščitne ukrepe, saj je virus covida še vedno med nami. V vrtcu si je ob vstopu obvezno razkužiti roke  in nositi zaščitno masko!

Za vse, ki otrok v vrtec v času trajanja epidemije še ne boste pripeljali,  ostaja vrtec brezplačen.

 

Veselim se že snidenja v torek in vas lepo pozdravljam

Ana Bulc

ravnateljica

Prehod iz vrtca v šolo

Spoštovani starši,

pripravili smo nekaj informacij, ki so vam lahko v pomoč v obdobju vpisa vaših otrok v prvi razred.

Prehod iz vrtca v šolo

Za vsa vprašanja se lahko obrnete na vzgojiteljico vašega otroka ali na svetovalni delavki vrtca.

Svetovalna služba

Sklep o zagotovitvi nujnega varstva za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način

Spletni koledar December v Ljubljani

OBVESTILO – NUJNO VARSTVO od 16.11.2020

Spoštovani starši,

ukrepi se v naslednjih štirinajstih dnevih zaostrujejo, tako še naprej poslujemo v okrnjeni obliki in za vse, ki potrebujete nujno varstvo.

Dežurne ostajajo iste enote kot do sedaj, Pastirčki, Lenka in Čebelica.

Oddelki bodo ustrezno označeni, vzgojiteljici na oddelku pa prosim sporočite, če potrebujete varstvo pred sedmo uro zjutraj in po šestnajstih popoldne, da uredimo vse potrebno.

Še vedno vas prosim, da upoštevate vsa priporočila in ukrepe za zajezitev širjenja virusa in da v vrtec pripeljete res samo zdrave otroke.

Tisti, ki boste ostali z otrokom še naprej v domačem varstvu, pa prosim označite svojo odsotnost v WEB aplikaciji. Hvala.

Želim vam, da ostanete zdravi in vas lepo pozdravljam

Ana Bulc

Ravnateljica

OBVESTILO – PLAČILNI ROKI OSKRBNIN, 6.11.2020

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. oktobra 2020 razglasil Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) v katerem so sprejeli, da ne glede na 82. člen ZIUZEOP se plačilni rok 60 dni ne uporabi v primeru, ko dolžnik ni gospodarski subjekt iz prvega odstavka 6. člena ZPreZP-1.

Iz tega sledi, da za vrtce, šole in zavode ne velja več 60 dnevni plačilni rok, kadar je dolžnik fizična oseba.

Želimo vas opozoriti, da je plačilni rok oskrbnine za mesec oktober in avgust 18. 11. 2020, za meseca september in november pa 18. 12. 2020.

Uprava Vrtca Ciciban

OBVESTILO – NUJNO VARSTVO 9.11. 2020 do 13. 11. 2020

Spoštovani starši,

po zadnjih podatkih bomo v naslednjem tednu še vedno poslovali v omejenem obsegu.

Za nujno varstvo bodo odprte enote:

ČEBELICA, za otroke Čebelice in pridruženih skupin Enote Ajda,

LENKA, za otroke Lenke, Mehurčkov in Žabic in pridruženih skupin Enote Ajda,

PASTIRČKI, za otroke Pastirčkov in Enote Ajda ter otrok, ki so nastanjeni v OŠ.

 

Vse starše nujno pozivamo, da v vrtec pripeljete le zdrave otroke, med nami se je namreč razširila COVID okužba, ki je bila posledica prenosa okužbe preko otrok. Obenem je pomembno, da zaradi potrebne organizacije dela, napoveste odsotnost v WEB aplikaciji.

HVALA

V želji, da ostanete zdravi vas lepo pozdravljam

Ana Bulc ravnateljica