splošne strani

Vrtec Ciciban - Na prvo stran

Vabilo na srečanja šole za starše v jesenskem in zimskem času!

Spoštovani udeleženci šol za starše!

Veseli smo vašega odziva ob prijavah na jesenski srečanji šole za starše.

Obveščamo vas, da prijava na na prvo 23. 10. 2019 in drugo srečanje 13.11.2019 ni več možna.

Oba termina sta zapolnjena!

vabilo na SREČANJA ŠOLE ZA STARŠE 2019 20

 

 

Zapisniki srečanj šole za starše 2018!

Kdaj popustiti, kdaj vztrajati in kdaj se pogajati? dr. Aleksander Zadel

zapisnik zadel 17. 10. 2018

Kako se otroci naučijo samodiscipline, delovnih navadi in odgovornosti? dr. Aleksander Zadel

zapisnik zadel 6.11.2018

Logopedski kotiček

Logopedski koticek je prostovoljna spletna stran, ki ponuja informacije o razvoju govorno-jezikovne komunikacije predšolskih otrok in konkretne napotke za spodbujanje komunikacije, govora in jezika v predšolskem obdobju. Spletna stran je namenjena staršem predšolskih otrok in drugim, ki se želijo seznaniti z nevrotipičnim razvojem govorno-jezikovne komunikacije ter načini, kako otroke čim bolj podpreti v tem razvoju.

facebook@logopedskikoticek

info@logopedskikoticek.si

http://www.logopedskikoticek.si

SPOROČANJE ODSOTNOSTI

Vrtec Ciciban ima urejeno elektronsko sporočanje odsotnosti otrok iz vrtca s pomočjo odjavnega spletnega portala WEB vrtec.

Odsotnost otrok (za vse odsotne dni) lahko sporočite preko portala WEB vrtec, mobilne aplikacije mVrtec (za Android) ali preko sms-a iz svojih GSM telefonov na številko 041 303 603 ( glej navodila).

Do portala dostopate preko povezave https://vrtec.vasco.si z uporabniškim imenom in geslom, ki ste ga prejeli po elektronski pošti.

Če gesla še niste prejeli morate oddati izjavo za pridobitev dostopa ali pokličite ga. Evo Grah Roblek na tel. 01 563 63 42, eva.grah-roblek@guest.arnes.si.

Za tehnično pomoč pokličite podjetje Vasco d.o.o. na telefonsko številko 04 27 91 200 ali 05 93 35 550.

 

Če o otrokovi odsotnosti starši obvestite vrtec do devete ure zjutraj, znižamo ceno programa za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem. (Ur.I. RS, št. 57/2012, 27.2.2012).

Spletna prijava odsotnosti-navodila

izjava – elektronska odjava otroka

SMS prijave odsotnosti-navodila

 

 

 


Izjava za prejemanje e-računa

Prošnja za premestitev otroka v drugo enoto

Kognitivne napake pri vzgojnem ravnanju staršev

Kognitivne napake pri vzgoji otrok

Gradivo je povzeto od dr. Bogdana Polajnarja.

VPLIV GIBANJA NA CELOSTNI RAZVOJ OTROKA

Povzetek s študijskih srečanj strokovnih delavcev vrtcev v šolskem letu 2014/15, za starše:

VPLIV GIBANJA NA CELOSTNI RAZVOJ OTROKA

Pomembne informacije glede zaščite otrok, ki izhajajo iz Zakona o preprečevanju nasilja v družini

Donacija v Sklad

Soglasje za otvoritev trajnika

ODPRTJE TRAJNIKA-SEPA DIREKTNA OBREMENITEV

Starši, ki želite urediti plačevanje vrtca preko trajnika, izpolnjen obrazec posredujte v računovodstvo ga. Marinki Tomažin (tel:01 563 63 42, e-mail: marinka.tomazin@guest.arnes.si).

soglasje za otvoritev trajnika

Raziskava zadovoljstva med starši otrok, ki obiskujejo vrtec