splošne strani

Vrtec Ciciban - Na prvo stran

Obvestilo – Sprejem vpisnih vlog v Vrtcu Ciciban za šolsko leto 2021/2022

Spoštovani starši!

Vpisne vloge za vpis v Vrtec Ciciban za šolsko leto 2021/2022 lahko posredujete s priporočeno pošiljko na naslov: VRTEC CICIBAN, Šarhova ulica 29, 1000 Ljubljana, s pripisom »Vloga za vpis v vrtec za š.l. 2021/2022« ali po elektronski pošti na naslov: vrtec.ciciban@guest.arnes.si , in sicer v času od 1. do 15. marca 2021.

V kolikor je otrok že vključen v vrtec staršem ni potrebno ponovno oddati vloge za vpis za novo šolsko leto.

Za kakršne koli dodatne informacije nas lahko pokličete tudi na telefon 01 563 63 40 (ga. Sabina Tuljković) ali 01 563 63 43 (ga. Nina Zrimšek) ali pišete na vrtec.ciciban@guest.arnes.si.

 

Zahvaljujemo se vam za zaupanje in vas vabimo k vpisu

 

Uprava vrtca

 

Obvestilo o vpisu predšolskih otrok v javne vrtce za šolsko leto 2021-2022

Obrazec – Vloga za vpis otroka v vrtec za šolsko leto 2021-2022

OBVESTILO – Ponovno odprtje vrtca

Spoštovani,

v torek, 26. 1. 2021, se po odloku vlade zopet odpiramo vrtci za vse otroke.

S tem dnem bodo odprte vse naše enote, razen enote Ajda, ki pa je tudi že v zaključni fazi prenove in upam, da bo sprejela otroke v začetku februarja. Do takrat bodo otroci v nadomestnih oddelkih, kjer so bili pred zaprtjem vrtca.

Odprti bodo vsi oddelki vrtca v času od 7 ure zjutraj, do 16 ure popoldne. Otroci bodo ves dan v tako imenovanem »mehurčku« z dvema strokovnima delavkama. Kdor potrebuje nujno varstvo pred to uro in pozno popoldne, naj to javi vzgojiteljici na oddelčni elektronski naslov. Prosim tudi, da vzgojiteljici napoveste namero o  svojem prihodu, da bomo lažje organizirali delo in prehrano za vaše otroke.

Vse prosim, da v vrtec pripeljete le zdrave otroke in upoštevate vse varnostne zaščitne ukrepe, saj je virus covida še vedno med nami. V vrtcu si je ob vstopu obvezno razkužiti roke  in nositi zaščitno masko!

Za vse, ki otrok v vrtec v času trajanja epidemije še ne boste pripeljali,  ostaja vrtec brezplačen.

 

Veselim se že snidenja v torek in vas lepo pozdravljam

Ana Bulc

ravnateljica

Prehod iz vrtca v šolo

Spoštovani starši,

pripravili smo nekaj informacij, ki so vam lahko v pomoč v obdobju vpisa vaših otrok v prvi razred.

Prehod iz vrtca v šolo

Za vsa vprašanja se lahko obrnete na vzgojiteljico vašega otroka ali na svetovalni delavki vrtca.

Svetovalna služba

Vabilo na srečanje šole za starše 3. 2. 2021

Spoštovani starši,

po potrditvi izvedbe vam pošiljam vabilo na prvo srečanje Šole za starše v letu 2021, ki bo izvedeno v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine. Z izvajalcem gospodom Sašom Kroneggerjem se bomo pogovarjali o Spodbujanju otrokove radovednosti in razvijanju otrokove ustvarjalnosti.

Prijavite se na srečanje preko e-pošte pavlina.zirer@guest.arnes.si , da vam pravočasno pošljemo povezavo na ZOOM.

Vabljeni!

radovednost in ustvarjalnost otrok

Sklep o zagotovitvi nujnega varstva za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način

Spletni koledar December v Ljubljani

OBVESTILO – NUJNO VARSTVO od 16.11.2020

Spoštovani starši,

ukrepi se v naslednjih štirinajstih dnevih zaostrujejo, tako še naprej poslujemo v okrnjeni obliki in za vse, ki potrebujete nujno varstvo.

Dežurne ostajajo iste enote kot do sedaj, Pastirčki, Lenka in Čebelica.

Oddelki bodo ustrezno označeni, vzgojiteljici na oddelku pa prosim sporočite, če potrebujete varstvo pred sedmo uro zjutraj in po šestnajstih popoldne, da uredimo vse potrebno.

Še vedno vas prosim, da upoštevate vsa priporočila in ukrepe za zajezitev širjenja virusa in da v vrtec pripeljete res samo zdrave otroke.

Tisti, ki boste ostali z otrokom še naprej v domačem varstvu, pa prosim označite svojo odsotnost v WEB aplikaciji. Hvala.

Želim vam, da ostanete zdravi in vas lepo pozdravljam

Ana Bulc

Ravnateljica

OBVESTILO – PLAČILNI ROKI OSKRBNIN, 6.11.2020

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. oktobra 2020 razglasil Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) v katerem so sprejeli, da ne glede na 82. člen ZIUZEOP se plačilni rok 60 dni ne uporabi v primeru, ko dolžnik ni gospodarski subjekt iz prvega odstavka 6. člena ZPreZP-1.

Iz tega sledi, da za vrtce, šole in zavode ne velja več 60 dnevni plačilni rok, kadar je dolžnik fizična oseba.

Želimo vas opozoriti, da je plačilni rok oskrbnine za mesec oktober in avgust 18. 11. 2020, za meseca september in november pa 18. 12. 2020.

Uprava Vrtca Ciciban

OBVESTILO – NUJNO VARSTVO 9.11. 2020 do 13. 11. 2020

Spoštovani starši,

po zadnjih podatkih bomo v naslednjem tednu še vedno poslovali v omejenem obsegu.

Za nujno varstvo bodo odprte enote:

ČEBELICA, za otroke Čebelice in pridruženih skupin Enote Ajda,

LENKA, za otroke Lenke, Mehurčkov in Žabic in pridruženih skupin Enote Ajda,

PASTIRČKI, za otroke Pastirčkov in Enote Ajda ter otrok, ki so nastanjeni v OŠ.

 

Vse starše nujno pozivamo, da v vrtec pripeljete le zdrave otroke, med nami se je namreč razširila COVID okužba, ki je bila posledica prenosa okužbe preko otrok. Obenem je pomembno, da zaradi potrebne organizacije dela, napoveste odsotnost v WEB aplikaciji.

HVALA

V želji, da ostanete zdravi vas lepo pozdravljam

Ana Bulc ravnateljica

OBVESTILO – Nujno varstvo otrok v tednu od 2.-8.11.2020

Spoštovani starši,

danes je Vlada odločila, da se ukrepi podaljšajo predvidoma še za en teden. Skladno s pozivom Vlade RS, županom, bomo vsem staršem, ki bodo zaradi nujnosti svojega dela na delovnem mestu potrebovali varstvo otrok v vrtcih, to tudi zagotovili. Kot v tekočem tednu, pričakujemo visoko odgovornost staršev pri presoji nujnosti varstva otroka v vrtcu.

Ponovno vas naprošamo, da pridejo v nujno varstvo samo zdravi otroci. Delo bomo organizirali v treh enotah: LENKA (za otroke enote Lenka in Mehurčki), ČEBELICA (za otroke Enote Čebelica in Žabice) in PASTIRČKI (za otroke enote Pastirčki in otroke, ki so začasno nameščeni v O.Š. Danile Kumar). Ostali oddelki enote Ajda se pridružijo enoti v kateri trenutno gostujejo.

V Web aplikaciji nujno označite morebitno odsotnost vašega otroka, da bomo lahko organizirali delo. V kolikor boste otroka pripeljali v vrtec morate obvezno predložiti izjavo, da je vaš otrok zdrav. Izjavo lahko najdete na spletni strani vrtca.

Oddelki v katerih bodo otroci bodo odprti od 7.00-16.00.

Lep pozdrav

Uprava vrtca

 

Izjava staršev

Obvestilo – Organizacija dela v času nujnega varstva

Spoštovani starši,

zaradi močno zmanjšanega števila otrok bomo nujno dežurno delo organizirali v dveh enotah. Za otroke enot Pastirčki, Lenka in Mehurčki bo obratovala enota Pastirčki, za otroke enot Čebelica in Žabice pa enota Čebelica. Oddelki enote Ajda se pridružijo enoti, v kateri trenutno gostujejo. Oddelki, v katerih bodo otroci, bodo odprti od 7.00 do 16.00, združevanj med oddelki ne bo. V kolikor ima kdo od vas potrebo po jutranjem ali popoldanskem varstvu izven navedenega poslovnega časa, naj o tem čimprej seznani strokovne delavce v oddelku.

V enoti Pastirčki bodo otroci vstopali v oddelke preko atrijev. Staršem tako ne bo potrebno vstopati v vrtec. Vse starše prosimo, da še vedno upoštevate vse varovalne ukrepe (obvezna uporaba zaščitne maske, razkuževanje rok, vzdrževanje medosebne razdalje).

Otroke, ki jih bomo združevali po priporočilih NIJZ, bodo spremljali strokovni delavci posameznih enot, oddelki pa bodo ustrezno označeni.

Poskrbeli bomo za prijetno in varno počutje otrok, obenem pa pričakujemo, da bodo v vrtec prišli le zdravi otroci.

V želji, da ostanemo zdravi, vas lepo pozdravljamo.

Uprava Vrtca Ciciban

NUJNO OBVESTILO, 23.10.2020

Spoštovani starši,

 

včeraj, 22. 10. 2020, je vlada RS izdala ukrep, da se s ponedeljkom, 26. 10. 2020, predvidoma za en teden zapirajo vrtci, pri čemer pa je premier apeliral na župane, da lahko občine organizirajo nujno varstvo. Župan MOL g. Zoran Janković in ravnatelji ljubljanskih vrtcev smo se na današnjem skupnem srečanju dogovorili, da ljubljanski vrtci v času trajanja ukrepa zagotavljamo nujno varstvo za otroke staršev, ki ga zaradi narave svojega dela potrebujete.

 

 Osnovno vodilo ostaja, da pridejo v nujno varstvo samo zdravi otroci!

 

V ponedeljek, 26. 10. 2020, bomo zagotavljali nujno varstvo v vseh enotah po poslovnem času, spremembe poslovnega časa vam sporočimo v ponedeljek tekom dneva.

 

Ponovno vas prosim, da nujno odjavite na spletni aplikaciji vse otroke, ki bodo ostali v domačem varstvu, da bomo lahko organizirali delo v dežurnih oddelkih. Otroci bodo v teh oddelkih združeni po navodilu NIJZ.

 

Verjamemo, da bomo v skupni skrbi za dobro otrok in vseh nas tudi tokrat s skupnim medsebojnim povezovanjem in sodelovanjem pripomogli k učinkoviti zajezitvi nadaljnjega širjenja okužb.

 

 Lep pozdrav

 

Ana Bulc

ravnateljica