splošne strani

Vrtec Ciciban - Na prvo stran

    IGRE Z VODO

03.07.2015 | Objavil(a): Tina

Ugoden čas za igre z vodo je prav gotovo poletje. Otrokom je tovrstna igra popestrila čas v vrtcu, obenem pa so otroci spoznavala nove možnosti za igro in se pri tem tudi zabavali. Preberi več...

    IGRA NA PROSTEM

03.07.2015 | Objavil(a): Tina

Ko so otroci usvojili hojo in nato še hojo ob vrvici se lahko sprehodimo v bližnji okolici. Na enem izmed takih sprehodov smo se ustavili tudi na igrišču, kjer smo se ustavili tudi na igrišču, ... Preberi več...

    DROBNE TRAVNIŠKE ŽIVALI

24.06.2015 | Objavil(a): Tina

Ob zaključku teme o drobnih travniških živalih so otroci imeli znova priložnost za neposredno opazovanje. Polžek jim je bil zelo zanimiv, tokrat so se ga posamezni otroci poskušali celo ... Preberi več...

    GIBALNA URICA

24.06.2015 | Objavil(a): Tina

je priložnost za iskanje novih gibalnih rešitev, raziskovanje igralnih možnosti in razvijanje komunikacijskih spretnosti. [gallery ... Preberi več...

    IGRAMO SE MATEMATIKO

25.05.2015 | Objavil(a): Tina

Otroci so preko igre spoznali nekatere matematične pojme kot npr.:, da se predmeti razlikujejo po oblikah, po barvah, po velikosti.  Tovrstna igra je prispevala tudi k razvijanju pozornosti, k ... Preberi več...

    GIBALNA URICA NA TERASI

25.05.2015 | Objavil(a): Tina

Otroke je spodbudila h gibalni aktivnosti. Otroci so se na plezalih zabavali, iskali lastne gibalne rešitve, kar je vplivalo na razvijanje koordinacije in ravnotežja. Ob igri so se srečali tudi z ... Preberi več...

    IGRA S SESTAVLJANKAMI

22.04.2015 | Objavil(a): Tina

Igra s sestavljankami je otroke spodbudila k natančnemu opazovanju. S preizkušanjem vstavljanja posameznih sestavnih delov v odprtine so razvijali tudi finomotorične spretnosti. Posamezni otroci so ... Preberi več...

    IGRAMO NA MALE INSTRUMENTE

15.04.2015 | Objavil(a): Tina

Otroci so z zanimanjem segli po instrumentih, ki predstavljajo skupino ritmičnih instrumentov. Po opazovanju, ogledovanju so pričeli s preizkušanjem. Kasneje so z ritmičnimi instrumenti spremljali ... Preberi več...

    PLES S TRAKOVI

01.04.2015 | Objavil(a): Tina

Otroci so se razveselili barvnih trakov. Sprva so se z njimi igrali, jih opazovali, mečkali. Ob glasbeni spodbudi so jih uporabili kot plesni rekvizit. Preberi več...

    PRIHAJA POMLAD

22.03.2015 | Objavil(a): Tina

    SPOZNALI SMO ZIMSKE POJAVE

13.02.2015 | Objavil(a): Tina

Otroci so ob tem razvijali zmožnost opazovanja, orientacijo na telesu in senzorične sposobnosti. Ob igri s snegom so spoznali kako se sneg spreminja v vodo, da je lahko sneg mehak ali pa zelo ... Preberi več...