splošne strani

Vrtec Ciciban - Na prvo stran

Spoštovani starši

28.05.2012 | Objavil(a): Ciciban

Vrtec je pomemben dejavnik socializacije otrok in njegova vzgojna naloga je za prva leta otrokovega življenja izjemnega pomena.

Zavedamo se, da je osnovni pogoj za uspešen razvoj otroka dobro počutje v vrtcu in doma, zato želimo vsakemu otroku nuditi varno, spodbudno učno okolje za njegov razvoj in učenje.

S strokovno odgovornim delom bomo sprejemali različnost. Skozi igralne vsebine bodo otroci pridobivali izkušnje in razvijali sposobnost, kako uporabiti to znanje v življenju.

Z novim šolskim letom oblikujemo letne delovne načrte oddelkov, enot in letni delovni načrt celotnega Vrtca Ciciban. Otroci pa so dejavni soustvarjalci programa in življenja v vrtcu.

Z zaupanjem v naše delo ste starši pomembni sogovorniki pri zagotavljanju kakovostne predšolske vzgoje in zato je naše dobro sodelovanje velikega pomena.

Potrudili se bomo, da bo naš vrtec prijazen, kompetenten in bo ponujal dejavnosti, ob katerih se bodo otroci prijetno počutili.

Marija Kermavnar, ravnateljica