splošne strani

Vrtec Ciciban - Na prvo stran

Programi, ki jih izvajamo

23.10.2012 | Objavil(a): Ciciban

Ciciban enota ŽabiceDnevne programe, ki trajajo za vsakega otroka od 6 do 9 ur, izvajamo v dopoldanskem času.

Obsegajo vzgojo, varstvo in prehrano otrok. Podlaga za financiranje je cena programa, ki se določi na podlagi metodologije po Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcu.

Dnevni programi so:

  • program za otroke I. starostnega obdobja (otroci v starosti od 1 do 3 let),
  • program za otroke II. starostnega obdobja (otroci v starosti od 3 let do vstopa v šolo),
  • program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo,
  • prilagojen program za predšolske otroke.