splošne strani

Vrtec Ciciban - Na prvo stran

Podatki o vrtcu

22.10.2012 | Objavil(a): Ciciban

Ciciban enota MehurckiIme vrtca: Vrtec CICIBAN,
Sedež vrtca: Šarhova ulica 29, Ljubljana.

Z odlokom Mestne občine Ljubljana je bil ustanovljen javni vzgojnoizobraževalni zavod za predšolsko vzgojo Vrtec Ciciban.

V našem vrtcu se izvaja dnevni program za predšolske otroke v šestih enotah na šestih lokacijah:

  • Enota ČEBELICA, Šarhova ulica 29,
  • Enota AJDA, Ulica prvoborcev 16,
  • Enota LENKA, Baragova ulica 11,
  • Enota ŽABICE, Vojkova cesta 73,
  • Enota PASTIRČKI, Glinškova ploščad 11 a,
  • Enota MEHURČKI, Reboljeva ulica 18.

Poslovni čas vrtca je od ponedeljka do petka od 5.30 oziroma 6.00 do 17.00 oziroma 17.30, kar je prilagojeno potrebam staršev v posamezni enoti.
Ob sobotah vrtec ne posluje.