splošne strani

Vrtec Ciciban - Na prvo stran

Cilji programov

23.10.2012 | Objavil(a): Ciciban
  • ciciban enota LenkaOtrokom omogočamo doživljanje sveta s čustvenega, intuitivnega, socialnega in spoznavnega vidika.
  • Skrbimo za uravnoteženo bogato ponudbo dejavnosti z upoštevanjem individualnih razlik v razvoju.
  • Vzgojno delo gradimo na otrokovih zmožnostih, pridobivanju novih doživetij, izkušenj, spoznanj in otrokom postavljamo smiselne zahteve, ki omogočajo aktivno učenje.
  • Otrokom razvijamo pripadnost socialni skupini, omogočamo jim druženje po interesih ter jim nudimo izkušnje in spoznanja o raznolikosti njihovega okolja.
  • Ustvarjamo pogoje za čim večjo aktivnost otrok po razvojno procesnem modelu in metodi aktivnega učenja.
  • Upoštevamo in spoštujemo  zasebnost otrok.
  • Odkrivamo otrokove posebne sposobnosti  ter nadarjenosti in jih spodbujamo.
  • Otroško igro pojmujemo kot način otrokovega razvoja in učenja in kot najbolj naravno dejavnost, v kateri se uresničujejo temeljna načela predšolske vzgoje.